thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Moja definicja
coacha

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Coach

Coach jest to właściwie przygotowany specjalista realizujący misję coachingu w zgodzie z jego wizją.

Komentarz

Ponad treści zawarte w misji i wizji, no i oczywiście w definicji coachingu można w powyższym znaleźć dwa kluczowe zapisy.

Zwrot "właściwie przygotowany specjalista" nakłada na wszystkich, którzy chcą się mienić coachami obowiązek wyszkolenia zawodowego. Wśród coachów nie ma zgody, co oznacza właściwe przygotowanie. Jedni potrzebują setek godzin szkoleń i dziesiątek godzin superwizji. Inni zadowalają się ilomaś latami kariery w działach HR. Są tacy, którzy potrzebują podbudowy z zakresu psychologii i tacy, którzy świadomie jej nie chcą. Myślę, że to rynek zadecyduje, czego będzie oczekiwał w tym zakresie od coachów.

Drugi zwrot to jedno słowo "realizujący". Choć to może się wydać banalne, ale chciałem w ten sposób zaznaczyć, że coach to osoba wykonująca ten zawód. Ktoś z właściwym wyszkoleniem, z bagażem doświadczeń coachingowych, z całą paletą technik i metod zajmujący się (powiedzmy) wypiekiem przemysłowym ciast, nie jest coachem.


(Definicja) (Misja) (Wizja) (Coach)