thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Moja definicja
coachingu

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Poniższą definicję coachingu sformułowałem zgodnie z dyscypliną formalną definiowania:

<termin definiowany>
to
<termin znany>
który ma
<szczególne cechy wyróżniające w szerszej kategorii terminu znanego>

Definicja

Coaching jest to szczególna forma dwustronnej interakcji między ludźmi, w której :

  • jedna strona [coach] stosuje specyficzne techniki służące
  • wywoływaniu w drugiej stronie [coachee] odkrywczej refleksji co do jej sytuacji i planów oraz
  • pobudzaniu jej do związanych z tą refleksją działań.

Komentarz

Definicja jest wystarczająco ogólnikowa by pomieścić wiele odmian coachingu. Nie specyfikuje formy interakcji dopuszczając tym samym rozmowę twarzą w twarz lub na odległość, Nie określa technik akceptując tym samym zwykłą rozmowę, kontakt fizyczny a nawet metody z pogranicza hipnozy. Nie określa składu żadnej ze stron włączając w ten sposób do coachingu interakcje jeden-na-jeden oraz wielu-na-wielu.

Specyfiką coachingu jest rezultat interakcji: odkrywcza refleksja (klienta) i zamiar działania związanego z tą refleksją. Coaching  jest zatem działaniem służącym rozwojowi klienta - dowiadywaniu się czegoś nowego o sobie i otoczeniu oraz podejmowaniu działań, które testują tę nową wiedzę w praktyce.

Dodatkowym wyróżnikiem jest skupienie na [bieżącej] sytuacji i planach. Inaczej - coaching wykorzystuje teraźniejszość jako platformę startu w [inną] przyszłość.

Z tej definicji można wywieść odróżnienie coachingu od innych pokrewnych profesji:

  • szkolenia to przede wszystkim dawanie wiedzy; odkrywcza refleksja może pojawić się jako produkt uboczny a działania nie są częścią procesu
  • doradztwo to przede wszystkim aplikowanie własnej wiedzy; druga strona może z wyboru nie angażować się intelektualnie w ten proces
  • terapia patrzy w przeszłość i nie oczekuje działań

To są oczywiście bardzo grubo zarysowane porównania, które w mogą być podważane dla szczególnych form tych zawodów.


(Definicja) (Misja) (Wizja) (Coach)