thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Do kogo kierowany jest
Executive coaching

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Executive coaching jest specjalizowaną usługą dla liderów firm - prezesów zarządu, dyrektorów generalnych, członków zarządu i ścisłego kierownictwa organizacji.

SchematJest wysoce zindywidualizowanym programem rozwoju osobistego dla przywódców, którzy uważają lub którzy dowiedzieli się (np. przez ankietę 360o), że mogą albo powinni sprawować swoje funkcje lepiej lub inaczej.

Metodyczny przegląd punktów wyjściowych coachingu można oprzeć na prezentowanym schemacie:

Lider powinien rozważyć skorzystanie z usługi Executive coaching, gdy:

  • jego firma przygotowuje się do, lub przechodzi istotną zmianę, na przykład przejęcie lub połączenie, dywersyfikację, czy też ekspansję geograficzną; konieczne będzie zmodyfikowanie sposobu działania
  • zakres jego zadań uległ istotnej zmianie, na przykład w skutek awansu lub reorganizacji; potrzebne będzie nabycie nowych umiejętności i adaptacja stylu pracy
  • ewolucja kierowanej organizacji wymaga rozwinięcia pewnych szczególnych umiejętności, na przykład kontaktów z mediami; oprócz fromalnych szkoleń wsparcie coacha może pomóc w utrwaleniu i stosowaniu nowej wiedzy
  • potrzebuje inspiracji i wsparcia w rozwiązaniu skomplikowanych lub trudnych problemów
  • chce zmienić styl działania a nie może oczekiwać pełnej i obiektywnej informacji zwrotnej od swojego zespołu
  • czuje, że presja i stres zaczynają wywierać niepożądany wpływ na jego efektywność i osiągane rezultaty
  • zaczyna tracić zapał i zaangażowanie w wykonywanie swoich zadań
  • jego problemy osobiste lub rodzinne przenoszą się na grunt zawodowy lub odwrotnie