thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Moja kodyfikacja
coachingu

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Na moją kodyfikację coachingu składają się odpowiedzi na pytania:

 • "Co to jest" - definicja coachingu - czyli jakim to jest zjawiskiem
 • "Po co to jest?" - misja coachingu - czyli czemu to służy
 • "Jakie to ma być?" - wizja coachingu - czyli jakimi zasadami kierujemy się w tej działalności?
 • "Kto to jest coach?" - definicja coacha - czyli kto może siebie nazwać coachem

Poniżej sama esencja, menu na dole strony odsyła do stron komentujących.

Definicja

Coaching jest to szczególna forma dwustronnej interakcji między ludźmi, w której :

 • jedna strona [coach] stosuje specyficzne techniki służące
 • wywoływaniu w drugiej stronie [coachee] odkrywczej refleksji co do jej sytuacji i planów oraz
 • pobudzaniu jej do związanych z tą refleksją działań.

Misja

Misją coachingu jest wspieranie ludzi w procesie osiągania pożądanych zmian.

Wizja

Coaching jest realizowany:

 • w szacunku dla osobowości, przekonań i wyborów coachee,
 • z przekonaniem o jego ogromnym potencjale,
 • z zachowaniem najwyższych standardów etycznych właściwych coachingowi,
 • wykorzystując właściwe coachingowi metody i techniki.

Coach

Coach jest to właściwie przygotowany specjalista realizujący misję coachingu w zgodzie z jego wizją.

(Definicja) (Misja) (Wizja) (Coach)