thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Moja misja
coachingu

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Po co jest coaching? Przecież nie chodzi tu o specyficzną interakcję i wywoływanie odkrywczej refleksji. To tylko cechy. Kluczowe jest uchwycenie sensu tego zjawiska.

Misja

Misją coachingu jest wspieranie ludzi w procesie osiągania pożądanych zmian.

Komentarz

W określeniu misji zawarte są cztery kluczowe zwroty: wspieranie, proces, osiąganie, pożądane zmiany.

Coaching, czyli "coachowanie coachee przez coacha" jest w moim rozumieniu wspieraniem. Metaforycznie można to przedstawić, że coach jest jak rodzic, który pomaga małemu dziecku uczyć się chodzić: podnosi po upadku, zachęca gestem i uśmiechem, raduje się z kolejnych kilku kroków bez upadku, czuwa nad bezpieczeństwem eksperymentowania. Nie uczy chodzić a wspiera uczenie się chodzenia!

Wielu moich kolegów po fachu używa zwrotów "towarzyszenie", "pomaganie", "partnerstwo". Mam z każdym z nich kłopot.

  • 'Towarzyszenie' brzmi zbyt pasywnie. Mogę komuś towarzyszyć w podróży nie będąc w żadnym stopniu emocjonalnie zaangażowany w to zjawisko.
  • 'Pomaganie' zawiera w sobie sugestię, że ja coach wiem lepiej, co chcesz osiągnąć drogi kliencie, i ja mogę ci pomóc - zbyt mentorskie.
  • 'Partnerstwo' przywodzi na myśl wspólnotę celów. A przecież celem coacha jest coaching klienta, zaś celem klienta jest osiągnięcie czegoś w ich życiu. Coach jest najętym specjalistą. Coach może stosować techniki 'partnerskie', ale partnerem nie jest.

Coaching to proces. Odróżnia go to istotnie od innych interwencji rozwojowych, które są "jednorazowe": szkolenie, trening, burza mózgów, ankieta 360 i stowarzyszona informacja zwrotna. W tym aspekcie jest bliski procesom terapeutycznym czy konsultingowym.

Zwrot "osiąganie" podkreśla, że od profesjonalnego coachingu oczekuje się efektów. Z tego wynika, że "proces" musi mieć kierunek, że musi pojawiać się "postęp" (jakkolwiek mierzony), że w jakimś momencie ma nastąpić zwieńczenie - rezultat.

I na koniec "pożądane zmiany". Ten zwrot sygnalizuje pozytywną celowość coachingu (zmiany mają być chciane) oraz konieczność (z)rozumienia i akceptacji celów procesu. Nie ma w tym zwrocie sugestii zakładania z góry charakteru efektów coachingu. Wymaga się jedynie by służyły "pożądanym zmianom". Efekty przypadkowe, nawet bardzo cenne, są tylko miłym dodatkiem.


(Definicja) (Misja) (Wizja) (Coach)