thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Proces
Executive coaching

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Program

Konkretny program Executive coaching jest dostosowywany do potrzeb lidera. Może zatem przyjmować wiele form. Najczęściej ujmowany jest w jedną z poniższych:plan

 • interwencyjny - intensywny, krótki (przeważnie 4 do 5 dwugodzinnych sesji w ciągu miesiąca), nastawiony na szybkie osiągnięcie rezultatów, np.:
  • wypracowanie planu przeprowadzenia zmiany w organizacji
  • zainicjowanie zmian w stylu działania

 • celowy - ograniczony w czasie i liczbie godzin (10-20 godzin sesji w ciągu dwóch-trzech miesięcy), nastawiony na konkretny cel (ukierunkowane programy coachingowe) lub temat (obszary działania)

 • terminowy - ograniczony w czasie (np. 6 miesięcy), nastawiony na wsparcie lidera w okresie istotnej zmiany, np. przed i po promocji lub istotnej reorganizacji

 • otwarty - bezterminowy, o zmiennej intensywności, nastawiony na odświeżenie inspiracji i modyfikację długoterminowych celów lidera po kilku latach działania w jednym otoczeniu

Proces

cyklProces coachingu można opisać stosując klasyczny model cyklu uczenia się.
Coaching różni się od zwykłego procesu szkoleniowego tym, że nie ma w nim nauczającego (nauczyciela, szkoleniowca, trenera). To klient doświadcza, obserwuje, formułuje wnioski, planuje. Executive coach asystuje klientowi w tym procesie:

 • stymuluje kreatywność ("Obserwacja i refleksja", "Wnioski i uogólnienia")
 • konfrontuje idee ("Planowanie eksperymentu")
 • mobilizuje do działania ("Doświadczenie")
 • dyscyplinuje przez monitorowanie realizacji (cały cykl)
 • własną intuicją zwiększa wrażliwość i spostrzegawczość na nieplanowane, interesujące zdarzenia ("Inspiracja spontaniczna")
 • pomaga zakotwiczyć pozytywne zmiany

Wartość Executive coaching jest bezpośrednio zależna od jakości asysty, w szczególności od rozumienia pojęć używanych na codzień przez Klienta

Umiejętności

Pracując z Klientem Executive coach wykorzystuje szczególne dla swej profesji umiejętności:

 • intuicję wynikająca z doświadczenia
 • formułowanie istotnych pytań pobudzających refleksję
 • zdolność identyfikowania zdarzeń inspirujących coaching
 • głębokie zrozumienie wpływu zachowań lidera na otoczenie
 • oferowanie potencjalnych rozwiązań z szerokiego wachlarza przetestowanych idei
 • fachowe wsparcie w formułowaniu planów i identyfikacji zagrożeń
 • skuteczne wsparcie wdrażania zmian przez monitorowanie i struktulizowanie działań
 • umiejętne konfrontowanie silnej osobowości lidera

Executive coach dysponuje też ogólnymi umiejętnościami tej profesji:

 • wrażliwość na zachowania Klienta - słownictwo, barwa głosu, postawa, ruchliwość ...
 • formułowanie ogólnych pytań pobudzających refleksję
 • dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • utrzymywanie koncentracji na celu coachingu
 • stosowanie technik uwalniających kreatywność: parafrazowanie, uogólnianie, ujmowanie w metafory
 • motywowanie