thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Ukierunkowane
programy coachingowe

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

On-board coaching

Cel

On-board Coaching pomaga executives rozpoczynającym pracę w nowym miejscu przyśpieszyć asymilację w nowej kulturze organizacyjnej i wcześniej stać się produktywnym członkiem zespołu.
Zatrudnienie nowego executive jest dla firmy znaczącą inwestycją, nie tylko finansową. Inwestowany jest też czas kluczowych osób z kierownictwa na spotkania i wybór kandydata oraz czas i wysiłek na wprowadzanie do zespołu nowego członka. Odpowiednie wsparcie w pierwszych trzech-sześciu miesiącach pracy zmniejsza ryzyko nieudanej inwestycji i jednocześnie przyśpiesza moment, gdy inwestycja zaczyna się zwracać.

Główne obszary pracy coachingowej

On-board coaching koncentruje się na wspieraniu nowego pracownika w szybkiej adaptacji do krytycznych, choć najczęściej nieopisanych i niezdefiniowanych form funkcjonowania organizacji. Są to, dla przykładu, wszystkie składowe kultury organizacyjnej, komunikacja z przełożonym, relacje z innymi członkami zespołu, oczekiwany styl zarządzania ludźmi. Każdy nowozatrudniony taką adaptację musi przejść. Zwykle robi to metodą własnych prób i błędów. Ze wsparciem coacha proces staje się bardziej uporządkowany, szybszy i mniej bolesny. Praca nad tymi aspektami redukuje ryzyko niedopasowania klienta i organizacji.
Innym obszarem koncentracji On-board Coachingu jest wsparcie klienta w szybkiej identyfikacji celów biznesowych i ewaluacji dostępnych zasobów oraz wynikających z tego wyzwań. Dzięki temu klient szybciej staje się wydajnym członkiem zespołu.

Proces (zarys)

Przed rozpoczęciem pracy z klientem Executive Coach spotyka się z przełożonym i przeprowadza wywiad koncentrujący się na kryteriach sukcesu, oczekiwaniach, głównych aspektach kultury organizacyjnej i własnego stylu zarządzania.
Pierwsze dwa spotkania z klientem poświęcone są na sformułowanie, mierzalnych, umieszczonych w czasie celów procesu coachingowego. Są one artykułowane na bazie własnych oczekiwań i potrzeb klienta oraz informacji z wywiadu z przełożonym.
Klient musi uzyskać akceptację zapisanych celów przez przełożonego przed odbyciem kolejnych spotkań z coachem. Krok ten wnosi do procesu ogromne korzyści gdyż transparentność celów buduje wzajemne zaufanie i zapobiega błędom w ukierunkowaniu procesu
Kolejne spotkania klienta z coachem (cztery do sześciu) służą realizacji wyznaczonych celów.

Harmonogram i organizacja

Wywiad coacha z przełożonym powinien odbyć się po decyzji rekrutacyjnej a przed rozpoczęciem pracy przez klienta.
Pierwsze spotkanie klienta z coachem powinno odbyć się niezwłocznie po rozpoczęciu przez niego pracy a cele powinny być sformułowane i zaakceptowane nie poźniej niż dziesięć dni po rozpoczęciu procesu.
Kolejne spotkania z coachem powinny odbywać się regularnie, co dwa tygodnie.
Każde spotkanie klienta z coachem powinno trwać nie krócej niż 60 minut w miejscu wspólnie przez nich uzgodnionym.


On-board coaching (on-board)
Efektywne wykorzystanie czasu (czas)
Skuteczne wystąpienia publiczne (wystąpienia)