thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Ukierunkowane
programy coachingowe

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Skuteczne wystąpienia publiczne

Cel

Coaching wystąpień publicznych pomaga executives wypracować własny styl wystąpień publicznych, zbudować bazę do nabywania swobody i „naturalności” wobec odbiorców oraz wyeliminować niedostatki czy też niekorzystne przyzwyczajenia. Pozwala to wywierać dużo większy wpływ na słuchaczy a tym samym ułatwia osiąganie zamierzonych celów.

Główne obszary pracy coachingowej

Coaching wystąpień publicznych zwraca szczególną uwagę na rolę przygotowania się do wystąpienia. Umiejętność dopasowanie formy, konstrukcji i zawartości wystąpienia do celu, sytuacji i odbiorców decyduje w największym stopniu o sukcesie lub porażce.
Kolejnym istotnym obszarem jest praca nad właściwym i skutecznym wykorzystaniem własnych kanałów komunikacyjnych (głos, wzrok, słuch, ruch) i świadomego przesyłania sygnałów do kanałów komunikacyjnych odbiorców. Najlepsze efekty osiągane są dzięki pracy z kamerą oraz obserwacji przez coacha faktycznych wystąpień klienta.
Coaching wystąpień publicznych zajmuje się również skutecznym wykorzystywaniem narzędzi wykorzystywanych podczas wystąpień. Obejmuje to umiejętne korzystanie z flip-chartu, dawanie sobie rady z mikrofonem, obsługa komputera podczas prezentacji slajdów, stosowanie telepromptera itp.


Proces (zarys)

Pierwsze spotkanie z klientem poświęcone jest sformułowaniu celów oraz zaprojektowanie pierwszych doświadczeń służących wywołaniu lepszego wglądu klienta we własne umiejętności.
Kolejne trzy serie po trzy spotkania koncentrują się na doskonaleniu umiejętności w trzech zarysowanych wyżej obszarach dla zrealizowania celów ustalonych na początku programu.

Harmonogram

Program może być realizowany w elastycznym harmonogramie trwającym około sześciu miesięcy. Dla realizacji celów istotne jest by klient miał możliwość przeprowadzenia w czasie trwania programu kilku wystąpień publicznych. Obserwacje i wnioski z takich sytuacji są niezbędnym czynnikiem powodzenia.


On-board coaching (on-board)
Efektywne wykorzystanie czasu (czas)
Skuteczne wystąpienia publiczne (wystąpienia)