thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Ukierunkowane
programy coachingowe

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Efektywne wykorzystanie czasu

Cel

Program ma usprawnić i utrwalić umiejętości takiego organizowania czasu przez Executive, by jego wysiłek:
- był kierowany na zadania najważniejsze dla organizacji, i
- był wykorzystywany jak najefektywniej.

Główne obszary pracy coachingowej

Coaching efektywnego wykorzystania czasu opiera się na klarownym wyartykułowaniu priorytetów biznesowych i osobistych klienta. Na tej bazie budowane jest rozpoznawanie zadań istotnych. To rozumienie pozwala na identyfikację czynników powodujących niepotrzebne zaangażowanie i wysiłek i skuteczne ich redukowanie. Wypracowywane są metody i nawyki efektywnej organizacji pracy nad zadaniami ważnymi dla organizacji i klienta.

Proces (zarys)

Punktem wyjścia jest usystematyzowanie metod zwiększania efektywności wykorzystania czasu oraz oparcie działań korygujących o klarowne wyartykułowanie celów klienta i stosowne techniki planowania zadań, również rutynowych. Bezpośrednia obserwacja dnia pracy klienta przez coacha pozwala na zidentyfikowanie zmian niosących potencjalnie największe korzyści. Ostatnia faza procesu poświęcona jest opanowywaniu technik radzenia sobie z natłokiem informacyjnym (e-mail, telefony itp.), prowadzenia spotkań, delegowania i standaryzacji pracy (raporty, listy kontrolne, organizacja dokumentów, procedury itp.)

Harmonogram

Orientacyjny czas realizacji programu to trzy miesiące.


On-board coaching (on-board)
Efektywne wykorzystanie czasu (czas)
Skuteczne wystąpienia publiczne (wystąpienia)