thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Oczekiwane rezultaty
Executive coaching

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu


Efekty coachingu

Zawodowe

 • większa skuteczności działania dająca wymierne rezultaty finansowe
 • szybkie, spójne i konsekwentne podejmowanie decyzji dzięki świadomemu odnoszeniu się do klarownie wyrtykułowanego systemu wartości lidera
 • lepsza wydajność własnej pracy
 • odświeżone, wzmocnione zaangażowanie w pracę
 • przemyślany plan dlaszego rozwoju osobistego przywódcy: szkolenia, zadania, projekty
 • eliminacja, całkowita lub częściowa, zachowań negatywnie wpływających na efektywność i wizerunek lidera

Osobiste

 • większy spokój ducha dzięki częstszemu działaniu w zgodzie z własnym systemem wartości
 • odwaga i pewność siebie wynikająca z pogłębionej autorefleksji
 • większe umiejętności interepersonalne
 • wyższa inteligencja emocjonalna
 • lepsza kontrola własnych słabości i wynikająca z niej większa wiara w siebie
 • umiejętne równoważenie życia osobistego, zawodowego i aktywności społecznej

Dla organizacji

 • wyższy poziom motywacji w firmie w efekcie stosowania bogatszego i zindywidualizowanego podejścia do kierowanego zespołu i jego członków
 • lepsza atmosfera pracy i zaangażowanie pracowników, a co za tym idzie mniej niekontrolowanych odejść
 • otwarta i efektywniejsza komunikacja
 • zwiększona wydajność
 • lepszy wizerunek firmy

Dzięki inspiracji powstającej w interakcji z coachem i z obserwacji wyników modyfikowanych zachowań lider wzbogaca swój repretuar technik i metod działania oraz stosuje je z większą świadomością dopasowania do sytuacji i potencjalnych skutków. Skuteczność działania przywódcy istotnie się zwiększa.