thinker_small_thunb.gif RKECZZ.gif
 

Moja wizja
coachingu

 

Strona główna

Do kogo kierowane

Obszary działania

Proces coachingu

Rezultaty i korzyści

 

Ukierunkowane programy coachingowe

 

Kontakt

 

Dodatek: moja kodyfikacja coachingu

Wizja

Coaching jest realizowany:

  • w szacunku dla osobowości, przekonań i wyborów coachee,
  • z przekonaniem o jego ogromnym potencjale,
  • z zachowaniem najwyższych standardów etycznych właściwych coachingowi,
  • wykorzystując właściwe coachingowi metody i techniki.

Komentarz

Wizja zaczyna się od zwrotu "Coaching jest realizowany". W moim najgłębszym przekonaniu kluczowe jest nakreślenie wymogów lub ograniczeń dla faktycznego przebiegu procesu. Deklaracje uczuć, pragnień i dążeń składane przez coachów bledną wobec fizycznego doświadczenia klienta zanurzonego w trwający nieraz długo proces interakcji z coachem. Jakie są te wymogi?

Zacznijmy od "W szacunku dla osobowości, przekonań i wyborów klienta". Dla coacha klient jest 'kompletny', 'właściwy', 'sprawny' ... . Nie oznacza to, że coach ma się zgadzać z klientem, ale akceptować go takim, jaki jest. Prawdziwym testem dla liberalnego (politycznie) coacha, jakim jestem, było by wspieranie zwolennika ograniczania swobód obywatelskich w obliczu zagrożenia płynącego z Brukseli ;-) . Czy umiałbym szanować osobowość takiego klienta kompletnie się z nim nie zgadzając?

Kolejny element wizji to "z przekonaniem o jego [coachee] ogromnym potencjale". Coach musi udowadniać swoimi działaniami, że wierzy w kreatywność, wiedzę i możliwości swojego klienta by dokonać odkrywczej refleksji i osiągnąć pożądane cele. Ten zwrot jest silnie związany z tym, że misją coachingu jest WSPIERAĆ. To wspieranie jest zatem, w jakiejś części, uwalnianiem potencjału kreatywności i umiejętności klienta

"Z zachowaniem najwyższych standardów etycznych profesji" oznacza wymóg kreowania bezpiecznego otoczenia i przebiegu procesu. International Coach Federation wypracowała przekonujący i pragmatyczny kodeks etyczny profesji. Zainteresowanych odsyłam na http://www.coachfederation.org/about-icf/ethics/icf-code-of-ethics/ (stan na grudzień 2011) serdecznie polecając lekturę. Kodeks formułuje oczekiwania wobec coachów w następujących obszarach: postawa wobec społeczności, konflikt interesów, relacje z klientem, poufność.

I wreszcie czwarty element wizji: "Wykorzystujących właściwe coachingowi metody i techniki" sygnalizuje odróżnienie profesji coacha od zawodów pokrewnych (doradca, terapeuta, szkoleniowiec, trener ....) i jest pomostem do standardów kompetencyjnych profesji. Polecam serdecznie wizytę na http://www.coachfederation.org/icfcredentials/core-competencies/ (stan na grudzień 2011).


(Definicja) (Misja) (Wizja) (Coach)